Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy na zebranie z Rodzicami  8 września 2021 roku  godz. 16:30  (środa)

Ze względu na stan pandemii nie będzie zebrania ogólnego tylko zebranie w poszczególnych grupach. Wszystkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych,  ubezpieczenia dzieci oraz  opłat zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie przedszkola i tablicy ogłoszeń.

Bardzo prosimy na zebranie o założenie ochraniaczy na buty, które znajdują się w szatni oraz maseczek .

Porządek zebrania:

1. Powitanie zebranych i złożenie podpisów na liście obecności

2. Wybór trzech osób do Rady Rodziców

3. Przedstawienie oczekiwań Rodziców wobec przedszkola oraz propozycji  do realizacji w przedszkolu w celu aktualizacji Koncepcji Pracy Przedszkola.

4. Ustalenie zasad współpracy i komunikowania się rodziców z nauczycielami

5. Poinformowanie o systemie motywacyjnym obowiązującym w poszczególnych grupach

6. Ustalenie form obchodzenia urodzin dzieci w przedszkolu oraz sposobu zapraszania dzieci na urodziny czy imieniny organizowane poza przedszkolem

7. Omówienie regulaminów, procedur oraz podstawy programowej

- procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- procedury postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

- procedury kontaktów z rodzicami w przedszkolu

- procedury postępowania w razie wypadku dziecka

8. Przedstawienie ramowego planu dnia poszczególnych grup

9. Przedstawienie realizowanego programu w grupach

10. Wypełnienie wniosków o zorganizowanie zajęć z religii

11. Sprawy różne, dyskusja

 

Dokumenty obowiązujące w przedszklolu

DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  
Data dodania: 2021-09-02 10:59:49
Data edycji: 2021-09-02 12:17:32
Ilość wyświetleń: 696
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej