Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wznowienie działalności przedszkola od 25 maja 2020 roku

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 25 maja 2020 roku

 

Przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 – 16:30 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczo – dydaktyczną. 

 

W związku z powyższym należy do dnia 18.05.2020 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

 

Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszego przedszkola poniżej

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkole.nr1@serwus.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w przedszkolu, wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu do przedszkola.

 

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

 

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni, najpóźniej do dnia 21.05.2020 telefonicznie.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo, że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola poniżej. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, bez zmian będą realizowane zadania przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Piotrowska

Data dodania: 2020-05-15 13:19:16
Data edycji: 2020-05-15 18:06:07
Ilość wyświetleń: 836
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej