Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Program eTwining

Program eTwining

Program eTwinning

w Przedszkolu Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

 

Program eTwinning to europejska współpraca szkół i przedszkoli przy pomocy mediów elektronicznych. eTwinning zachęca do poznawania i wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz aktywnych metod pracy z dzieckiem.

W Przedszkolu Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w roku szkolnym 2011/2012 realizowany był projekt „Wymiana maskotek”. W projekcie uczestniczyły następujące kraje: Polska, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja, Rumunia. Aby projekt był bardziej ciekawy i zrozumiały dla małych dzieci do projektu zostały wprowadzone maskotki, które przebywały w poszczególnych krajach około miesiąca. Wymiana maskotek odbywała się za pomocą usług pocztowych. Zamiast dzieci to maskotka podróżowała i przekazywała wrażenia z pobytu w krajach europejskich. Wszystkie maskotki uczestniczyły w ważnych wydarzeniach i zajęciach odbywających się w europejskich placówkach. Materiały z pobytu maskotki przekazywane były na bieżąco w formie zdjęć, filmów, wideokonferencji. Do zamieszczania materiałów służyła platforma TwinSpace.

Projekt otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia:

 • w lipcu 2012 roku - Krajową Odznakę Jakości, która jest przyznawana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, otrzymują ją projekty uznane z oryginalne i nowatorskie w skali krajowej.

 • 19 października 2012 roku - Europejską Odznakę Jakości (EOJ) przyznawaną przez Centralne Biuro Programu eTwinning. Taka odznaka przyznawana jest raz w roku dla projektów prezentujących wysoki standard europejski.

 • W 2013 roku projekt zajął II miejsce w Polsce w kategorii Przedszkola.

 • W dniach 27-29 listopada 2014 r. przedszkole było reprezentowane w dorocznej ogólnoeuropejskiej konferencji eTwinning „Otwieranie edukacji”, która miała miejsce w Rzymie. Głównymi celami konferencji było: wymiana nowych praktyk, badanie nowych sposobów nauczania, jak również promowanie społeczności eTwinning.

Cele projektu:

 • Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni dzieci.

 • Odkrywanie narzędzi informatycznych jako środka komunikacji.

 • Zachęcanie do poznawania życia innych narodów europejskich, ich kultury, stylu życia, języka.

 • Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji jako objawów pozytywnego podejścia do świata i ludzi.

 • Czerpanie radości z poznawania świata.

 • Rozwijanie indywidualnego potencjału rozwojowego poprzez uczestniczenie w działaniach zespołowych.

 • Kształtowanie postawy poszukiwania wiedzy, zainteresowania otaczającym światem.

 • Zachęcanie do nauki języków obcych.

 • Zachęcanie do kreatywności i samodzielności.

Osiąganie celów odbywało się przez zabawę, różnorodne formy aktywności i oryginalne działania. Była to ciekawa podróż po Europie. Do walizek zamiast potrzebnych przedmiotów pakowaliśmy radość i dobre pomysły. Projekt trwał cały rok, więc wędrówka była długa, a walizka za mała na to, co nowe. Była to wielka przygoda, która bawiła i uczyła.

Jolanta Piotrowska

Data dodania: 2019-02-20 19:04:33
Data edycji: 2019-02-24 20:56:57
Ilość wyświetleń: 501
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej