Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Nowe obostrzenia dotyczące przedszkoli

Nowe obostrzenia dotyczące przedszkoli

UWAGA!!!

Od 27.03 do 9.04.2021 roku zamknięte zostaną przedszkola i żłobki zgodnie z decyzją premiera.

Zapewniona będzie tylko opieka dla dzieci rodziców do tego uprawnionych zgodnie z rozporządzeniem, czyli

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Osoby chcące skorzystać z opieki nad dzieckiem w przedszkolu bardzo prosimy o wypełnienie stosownego wniosku, który można pobrać od osób dyżurujących w szatni podczas odbierania dzieci z przedszkola.

 

W Wielki Piątek 02.04.2021 roku przedszkole będzie zamknięte, jest to dodatkowy dzień wolny od pracy ustalony z Organem Prowadzącym Przedszkole.

 

 

Data dodania: 2021-03-25 17:44:37
Data edycji: 2021-03-29 16:20:49
Ilość wyświetleń: 862
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej