Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kryteria przyjęć do przedszkola

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Węgrowa.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Węgrowa mogą być przyjęte w rekrutacji uzupełniającej jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina będzie nadal dysponować wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
  2. niepełnosprawność dziecka
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
  4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
  5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
  6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
  7. objęcie dziecka pieczą zastępczą
 4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przy uwzględnieniu powyższych kryteriów,
  gdy przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, ustalone przez Radę Miejską Węgrowa:

 

Kryteria dodatkowe

Ilość punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 1.  

Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka

10 pkt.

oświadczenie

 1.  

Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka

5 pkt.

oświadczenie

 1.  

Deklarowana liczba godzin ponad podstawę programową

2 pkt. za 1 godz.

-

 1.  

Uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola, do którego złożony został wniosek o przyjęcie dziecka

2 pkt.

-

Data dodania: 2019-02-23 13:09:03
Data edycji: 2020-02-28 18:31:23
Ilość wyświetleń: 1707
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej